Thẻ tiêu đề HTML là gì? Cách sử dụng thẻ tiêu đề trong HTML

Thẻ tiêu đề HTML là gì?

Thẻ tiêu đề HTML được sử dụng để phân biệt các tiêu đề của một trang với phần còn lại của nội dung. Thẻ tiêu đề trong HTML bao gồm 6 cấp và định nghĩa bằng cặp thẻ từ <h1>…</h1> đến <h6>…</h6>.

Thẻ tiêu đề quan trọng nhất là thẻ h1 và ít quan trọng nhất là thẻ h6. Trong HTML, các thẻ tiêu đề từ h1 đến h6 tạo thành một hệ thống phân cấp từ trên xuống. Điều này có nghĩa là nếu bạn bỏ qua bất kỳ số thẻ nào, cấu trúc tiêu đề sẽ bị phá vỡ, điều này không lý tưởng cho SEO trên trang.

Ví dụ: nếu trang web của bạn được giới thiệu bằng thẻ h1 theo sau là thẻ h3, hệ thống phân cấp sẽ bị phá vỡ, có nghĩa là cấu trúc tiêu đề không thân thiện với SEO.

Thẻ tiêu đề HTML là gì?

Tầm quan trọng của thẻ tiêu đề trong HTML

Việc chèn các thẻ tiêu đề trong trang web là rất quan trọng, nó mang lại nhiều lợi ích và dưới đây là 3 lợi ích quan trọng:

Giúp nội dung thân thiện với người dùng hơn

Bạn đang đọc bài viết này và có thể nhận thấy có các dòng tiêu đề chính và phụ, được phân biệt với nhau và với các đoạn nội dung bằng kích thước của chữ. Có phải bạn sẽ thấy nội dung bài viết dễ đọc hơn đúng không?

Việc sử dụng các thẻ tiêu đề chính và phụ nhằm phân chia nội dung theo các mục khác nhau, giúp nó thân thiện và dễ đọc hơn cũng như làm cho văn bản đẹp mắt hơn.

>> Xem thêm: HTML là gì?

Dễ dàng tạo mục lục cho bài viết

Với một bài viết có nội dung dài, tốt nhất bạn nên tạo mục lục để người dùng dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, người dùng có thể nhấp vào các tiêu đề trong mục lục để chuyển tới phần nội dung tương ứng một cách nhanh chóng.

Việc tạo mục lục sẽ được tự động dựa trên các thẻ tiêu đề, nó sẽ lấy các thẻ tiêu đề có trong nội dung để tạo mục lục và do đó, các thẻ này rất cần thiết.

Thẻ tiêu đề rất quan trọng với SEO

Google coi văn bản được sử dụng trong các thẻ tiêu đề HTML là có giá trị hơn hoặc có mức độ ưu tiên cao hơn phần còn lại của văn bản trên một trang. Do đó, các từ được sử dụng trong thẻ tiêu đề có trọng số cao hơn khi Google đang cố gắng tìm hiểu xem một trang có liên quan đến truy vấn của người dùng hay không. Trên thực tế, thẻ <h1> của một trang là một trong những vị trí quan trọng nhất để sử dụng từ khóa. Do đó, các trang web thường dùng thẻ này để làm thẻ tiêu đề trang.

Việc thêm các phần và tiểu mục, với các tiêu đề thích hợp, chia nội dung thành các khối giúp các robot tìm kiếm dễ dàng quét qua nội dung của bạn. Chúng sử dụng các tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của các trang web của bạn.

Cách sử dụng thẻ tiêu đề

Việc sử dụng thẻ tiêu đề trong học html rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt nội dung của mình vào cặp thẻ h1- h6. Ví dụ:

<h1>Tiêu đề 1</h1>
<h2>Tiêu đề 2</h2>
<h3>Tiêu đề 3</h3>
<h4>Tiêu đề 4</h4>
<h5>Tiêu đề 5</h5>
<h6>Tiêu đề 6</h6>

Bạn có thể định nghĩa kích thước, font chữ, kiểu chữ, hay màu sắc của các thẻ bằng css để chúng trông khác nhau, ví dụ:

Tiêu đề 1

Tiêu đề 2

Tiêu đề 3

Tiêu đề 4

Tiêu đề 5
Tiêu đề 6