Thiết kế web chuẩn SEO là nơi hướng dẫn thiết kế web theo Chuẩn, tự học làm website chuyên nghiệp từ A-Z cho người mới bắt đầu, hướng dẫn web WordPress, HTML, CSS, PHP, SEO.