Tệp .htaccess là gì? 4 ví dụ sử dụng tệp .htaccess

Tệp .htaccess của bạn có thể là một công cụ hữu ích khi bạn cần cải thiện trang web và trải nghiệm khách hàng của mình. Nó thậm chí có thể hỗ trợ các nỗ lực SEO của bạn bằng cách đảm bảo trang web của bạn có thể thu thập thông tin, có thể lập chỉ mục và tải nhanh chóng.

Trong bài viết này, hãy xem tệp .htaccess là gì, cũng như 4 ví dụ minh hoạ cho việc sử dụng tệp .htaccess trên website của bạn.

Tệp .htaccess là gì?

Tệp .htaccess là một tệp văn bản thuần túy được sử dụng để định cấu hình các khía cạnh nhất định của trang web của bạn, như chuyển hướng trang, quản lý IP, … Mỗi tệp nằm trong một thư mục trên máy chủ của bạn và chứa các cấu hình cho thư mục cụ thể đó trên trang web của bạn.

Ví dụ: các chỉnh sửa đối với tệp .htaccess trong thư mục “/image” trên trang web của bạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến các trang trong thư mục đó.

Nếu bạn đặt tệp .htaccess trong thư mục gốc của trang web, cấu hình của tệp sẽ áp dụng cho tất cả các URL trên trang web của bạn.

Tệp .htaccess là gì?

>> Hướng dẫn thiết kế web

Trường hợp sử dụng phổ biến của tệp .htaccess

Các nhà phát triển thường sử dụng tệp .htaccess để định cấu hình cách trang web của bạn tải hoặc xuất hiện. Các cách sử dụng phổ biến nhất bao gồm:

 • Chuyển hướng URL
 • Tạo các trang 404 tùy chỉnh
 • Buộc HTTPS thay vì HTTP
 • Quản lý quyền truy cập địa chỉ IP vào trang web của bạn

Cách sử dụng tệp .htaccess

Giống như mã HTML hỗ trợ trang web của bạn, tệp .htaccess của bạn cũng cần tuân theo các quy tắc nhất định.

Để bắt đầu, hãy đảm bảo rằng thiết kế web chuẩn của bạn có tệp .htaccess đang hoạt động. Cài đặt máy chủ của bạn nên bao gồm một tùy chọn để cho phép tệp .htaccess ghi đè cấu hình trang web hiện tại của bạn. Sau đó, để tạo hoặc chỉnh sửa tệp .htaccess, bạn sẽ cần:

 • Sử dụng trình soạn thảo văn bản thuần túy
 • Viết bằng ngôn ngữ lập trình Apache
 • Lưu tệp với tên tệp: “.htaccess”
 • Tải tệp lên trang web của bạn thông qua ứng dụng FTP

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cấu hình của bạn sẽ áp dụng cho tất cả các trang trong thư mục chứa tệp, vì vậy hãy lưu ý đến nơi bạn đặt tệp .htaccess của mình.

Những lý do nên tránh sử dụng .htaccess

Sử dụng tệp .htaccess trên trang web của bạn là một cách để định cấu hình trang web cho người dùng của bạn. Tuy nhiên, việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp nên được thực hiện một cách thận trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến trang web của bạn

 • Tốc độ: Máy chủ của bạn quét thư mục của trang, bao gồm cả tệp .htaccess của nó, mỗi khi tải trang.
 • Bảo mật: Bất kỳ ai có quyền truy cập vào tệp .htaccess trên trang web của bạn đều có toàn quyền kiểm soát cấu hình máy chủ. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đều có hiệu lực ngay lập tức, điều này có thể gây ra rủi ro lớn về bảo mật.
 • Khả năng truy cập: Lỗi trong tệp .htaccess của bạn có thể đưa trang web của bạn vào trạng thái ngoại tuyến.

4 trường hợp sử dụng .htaccess phổ biến

1. Chuyển hướng URL

Chuyển hướng URL liên quan đến việc trỏ một URL này sang một URL khác – thường là do URL cũ không còn hoạt động hoặc có liên quan. Chuyển hướng đưa người dùng và trình thu thập thông tin đến URL mới khi họ truy cập vào URL cũ.

Hướng dẫn làm web chuyển hướng URL bằng .htaccess:

Bạn có thể chuyển hướng URL bằng cách sử dụng .htaccess theo một số cách, tùy thuộc vào những gì bạn cần chuyển hướng.

Ví dụ: nếu bạn đang chuyển hướng miền của mình sang một miền khác, bạn sẽ thêm thông tin sau vào tệp .htaccess của mình:

Redirect 301 “/service” ” https://newdomain.com/service”

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn chuyển hướng một URL đến một URL khác trên cùng một miền, bạn sẽ sử dụng một mã khác:

Redirect 301 “/old_url.html” “/new_url.html”

2. Trang 404 tùy chỉnh

Nếu và khi trang web của bạn hiển thị lỗi 404, trang 404 được thiết kế có thể trông chuyên nghiệp hơn và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Cách tạo trang 404 tùy chỉnh bằng .htaccess:

Chèn đoạn code sau vào file .htaccess của bạn:

ErrorDocument 404 /error/pagenotfound.html

Thay đổi url trên thành url của trang 404 của bạn.

3. Buộc chạy HTTPS thay vì HTTP

Sử dụng HTTPS sẽ mã hóa thông tin liên lạc giữa trình duyệt và trang web của bạn. HTTPS là cách ưu tiên để tải dữ liệu cho dù trang web của bạn có thông tin nhạy cảm hay không. Để đảm bảo rằng tất cả người xem tải trang web của bạn một cách an toàn qua HTTPS, bạn có thể buộc trình duyệt của họ luôn sử dụng chứng chỉ SSL.

Cách sử dụng HTTPS thay vì HTTP Sử dụng .htaccess

Bạn có thể buộc HTTPS bằng cách sử dụng tệp .htaccess của mình miễn là mô-đun RewriteEngine được bật. Sau đó, bạn sẽ cần thêm mã bên dưới:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [OR,NC]
RewriteCond %{https} off
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]

4. Cho phép hoặc từ chối các địa chỉ IP cụ thể truy cập vào trang web của bạn

Để quản lý các địa chỉ IP cụ thể bằng tệp .htaccess của bạn, hãy thêm quy tắc này vào tệp của bạn trong các thư mục bạn cần hạn chế quyền truy cập:

Require all granted
Require not ip 100.0.1.0

Nếu bạn cần chặn nhiều địa chỉ IP, bạn có thể thêm các dòng bổ sung bằng cách sử dụng “Require not:”

Require not ip 100.0.2.0
Require not ip 109.9.0.1

Bạn cũng có thể chặn các miền truy cập trang web của mình bằng cách nhập tên miền thay vì IP:

Require not host blockeddomain.com

Kết luận

Chỉnh sửa tệp .htaccess của bạn có thể hữu ích cho website với điều kiện bạn hiểu việc tự làm website và biết cách viết nó.

Bạn có thể sử dụng tệp .htaccess của mình để buộc HTTPS, thêm các trang 404 tùy chỉnh và tạo chuyển hướng URL.

Tuy nhiên, ngay cả những lỗi tệp .htaccess nhỏ nhất cũng có thể gây ra sự cố máy chủ nội bộ và khiến trang web của bạn không thể truy cập được. Nếu bạn không phải chuyên nghiệp, hãy cân nhắc thuê một chuyên gia hoặc thử các lựa chọn thay thế.